Delta Ohm toegetreden als partner tot het platform Duurzaam Gebouwd.

Duurzaamheid is allang niet meer een ‘modeverschijnsel’, het is noodzaak. Vanuit deze overtuiging heeft Delta Ohm er voor gekozen om zich aan te sluiten bij het kennisplatform voor duurzaam bouwen (www.duurzaamgebouwd.nl).

Dit kennisplatform informeert en inspireert de professional door onafhankelijk nieuws, meningen van experts, projectbeschrijvingen, innovatieve producten en inspirerende evenementen.  

Voor ons als Delta Ohm is het een bron van inspiratie. We ontmoeten hier, naast de al bekende toeleveranciers en afnemers, ook veel nieuwe contacten.

Naast het feit dat wij binnen de bedrijfsvoering in de internationale Delta Ohm company duurzaamheid zien als een voorwaarde voor gezond ondernemen, blijkt er anderzijds ook veel behoefte te zijn aan onze meetapparatuur binnen deze markt.

Onze apparatuur wordt o.a. toegepast binnen het segment alternatieve energie. Als voorbeelden: het meten van windsnelheden en windrichting t.b.v. windmolenparken en het meten van de zonnestraling bij zonnepanelen.
Daarnaast wordt ook de toepassing van meetapparatuur voor binnenklimaat (luchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestische kwaliteit van gebouwen) steeds belangrijker. Delta Ohm is, met een vooruitziende blik, al jaren geleden gestart met het ontwikkelen van een breed pakket aan instrumentatie, juist voor deze markt.

Meer informatie: zie www.duurzaamgebouwd.nl

Delta Ohm toegetreden als partner tot het platform Duurzaam Gebouwd.