Delta OHM - Mierij Meteo: een prima combinatie!

In februari 2018 zijn de activiteiten van Mierij Meteo overgenomen door de GHM GROUP waar ook Delta OHM sinds enige jaren deel van uitmaakt.

Mierij Meteo is in 1982 ontstaan uit het Nederlandse weerinstituut (KNMI) en heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van de ontwikkeling, de fabricage en het onderhoud van meteorologische instrumenten. In de afgelopen decennia heeft de onderneming talrijke meteorologische innovaties en oplossingen voor haar klanten en het algemeen belang geïntroduceerd. Het professionele sensorprogramma voldoet aan de WMO-normen.

Door de ontwikkeling van offshore-windparken aan het begin van deze eeuw ontstond de vraag naar een meteomast in de Noordzee. Mierij Meteo kreeg de opdracht, dit uiterst moderne offshore-meteosysteem te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Er werd een combinatie van vele hoog ontwikkelde meteosensoren en de benodigde dataregistratiesystemen geïnstalleerd, om voor het Noordzee-windconsortium een storingsvrij, redundant meteorologisch bewakingssysteem te realiseren.

Delta OHM - Mierij Meteo ontwikkelt zich continu verder als onderneming teneinde de marktpositie te waarborgen en aan veranderende sociale omstandigheden en de wensen van de klant te kunnen blijven voldoen. Dit ook in verschillende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met de TU Delft) en met eigen R&D-activiteiten.

Delta OHM - Mierij Meteo: een prima combinatie!

Kijk hier voor de MW35 en MW36

Kijk hier voor de MW21