Wat is geleidbaarheid en welke geleidbaarheidsmeter heeft u nodig?

Geleidbaarheid, TDS, Resistivity: wij leveren de meter die u zoekt. Alle types, voor portable of continu gebruik. Geleidbaarheid is het omgekeerde van weerstand (= resistivity). Met geleidbaarheid meet je de elektrische geleiding van de vloeistof. Deze meetwaarde wordt op het display van de geleidbaarheidsmeter uitgedrukt in Siemens/centimeter.

GELEIDBAARHEID, GELEIDBAARHEIDSMETING

Het meestvoorkomende meetgebied bij geleidbaarheidsmetingen loopt van 0,05 micro Siemens (µS/cm) tot 200 milli Siemens (mS/cm).Wat is nu exact geleidbaarheid en wat heb je aan het gebruik van een geleidbaarheidsmeter?

Ionen in een vloeistof geleiden de elektrische stroom. Populair gezegd is het zo, dat 'hoe lager de geleidbaarheid van een vloeistof, hoe 'schoner' de vloeistof (meestal water) is.

Gedemineraliseerd water (demi-water) is water waaruit alle zouten en mineralen zijn verwijderd. Hierdoor is het geleiden van elektrische stroom vrijwel onmogelijk geworden, waardoor demi-water een zeer lage geleidbaarheid heeft. Hoewel hiervoor geen echte vaste waarde bestaat, heeft demi-water meestal een geleidbaarheid van < 0,2 µS/cm.
De toepassingen zijn o.a. te vinden in laboratoria maar ook in auto wasstraten of b.v. glazenspoelmachines.

Wanneer demi-water nog verder gezuiverd wordt onstaat ultrapuur water. Dit water is ontdaan van o.a. alle organische deeltjes en is dus zeer zuiver. Ultrapuur water heeft typisch een geleidbaarheid van 0,05 µS/cm @ 25°C. Ultrapuur water wordt gebruikt in de halfgeleiderindustrie. Iedere verontreiniging die bij de productie van halfgeleiders zou optreden kan funest zijn voor de kwaliteit, vandaar dat hier zeer hoge eisen aan worden gesteld. Zie voor het meten van ultrapuur water deze link.

Drinkwater is op zich natuurlijk schoon, maar bevat wel mineralen en zouten. Hierdoor is de geleidbaarheid van drinkwater (afhankelijk waar je je bevindt in Nederland) vaak zo rond de 300 tot 700 µS/cm (micro Siemens).

Een ander uiterste: zeewater zal rond de 50.000µS/cm ofwel 50mS/cm of zelfs hoger liggen (afhankelijk van waar wordt gemeten)

====== 

RESISTIVITY of WEERSTANDS METING

Soms wordt, inplaats van een geleidbaarheidsmeting te gebruiken, de resistivity-meting (weerstandsmeting) toegepast. Dit kan handig zijn wanneer gemeten wordt in erg laag geleidende vloeistoffen. Omdat weerstand of resistivity het omgekeerde is van geleiding en wordt uitgelezen in Ω's (Ohm) meet je bij laag geleidende vloeistof dan een hoge waarde (Mega Ohm) inplaats van een heel erg lage µ (micro) Siemens waarde. Omdat hoger in de range wordt gemeten is de resolutie in dat geval beter. De resistivity meting wordt veel toegepast in de USA.
==== 

TDS (Total Dissolved Solids) METING

Ook wordt in sommige gevallen de TDS (total dissolved solids) meting toegepast. TDS is een standaard in landen die op het Amerikaanse systeem werken. TDS is een simpele omrekeing van de geleidbaarheid, niets meer en niets minder.
De TDS factor kan (meestal) op meetinstrument worden ingesteld om aan te kunnen passen aan specifieke meet-omstandigheden. TDS is geen ion-specifieke meting maar geeft (net zoals geleidbaarheid) een 'optelsom' aan van de verontreinigingen in de vloeistof.
===== 

De aanschaf van een geleidbaarheidsmeter

Belangrijk is om te kijken naar uw applicatie en de manier waarop u de geleidbaarheidsmeter wilt gaan gebruiken.
Dus o.a.:
- wat is de geleidbaarheid die u gaat meten?
- waar en onder welke omstandigheden wordt de geleidbaarheidsmeter gebruikt
- wat is de temperatuur van de te meten vloeistof

Let bij de keuze van de geleidbaarheidsmeter specifiek op of de combinatie van meter en geleidbaarheidselektrode in de goede range kan meten. Er zijn veel fabrikanten die geleidbaarheidsmeters alleen in smalle meetranges leveren. Delta Ohm is één van de weinige fabrikanten die vanaf 5 µS/cm tot 200 mS/cm met één en hetzelfde meetcombinatie kan meten.

Verder dient er natuurlijk op gelet te worden dat de uitvoering van de geleidbaarheidsmeter voldoet aan uw eisen, zoals: waterdicht volgens IP..., geeft het display voldoende relevante informatie, is de meter wel temperatuur gecompenseerd, is er communicatie nodig tussen de geleidbaarheidsmeter en een PC voor het opslaan van meetgegevens etc.

Een aantal voorbeelden van geleidbaarheidsmeters die wij leveren vindt u hier.

Wij leveren diverse uitvoeringen, zoals:

geleidbaarheidsmeter HD2306.0  geleidbaarheid meten met de HD2106 

Naast de bovenstaande geleidbaarheidsmeters leveren wij ook combinatiemeters voor o.a. pH en geleidbaarheid of multiparameter meetinstrumenten voor ORP Redox, Zuurstof DO, pH en geleidbaarheid.

Wij assisteren u natuurlijk graag in uw keuze, bel of mail ons en we helpen u direct verder.

Wat is geleidbaarheid en welke geleidbaarheidsmeter heeft u nodig?
?