pH kalibratie

pH meter kalibratie

Kalibreren: een onderwerp waarover veel wordt gesproken en waarover veel misverstanden bestaan. Zoals met de meeste zaken die verwarrend lijken te zijn, is het handig om iets van de achtergronden te begrijpen. Vandaar dat wij een aantal zaken voor wat betreft pH meten en de kalibratie van een pH meter eens op een rijtje hebben gezet.

Waarom moet een pH meter worden gekalibreerd

Een pH meter kalibreren is nodig om er voor te zorgen dat de pH elektrode en de achterliggende elektronica elkaar 'begrijpen'.. De pH elektrode geeft onder ideale omstandigheden een signaal af van 59,16mV per pH @25°C. Wanneer een elektrode vervuild, vergiftigt of verouderd dan wijzigt dit signaal. De elektronica dient te 'begrijpen' welk signaal de pH elektrode afgeeft, daarom kalibreert men een pH meter met een kalibratievloeistof of buffer die een vaste waarde heeft.

Hoe moet een pH kalibratie worden uitgevoerd

Normaliter begint een pH kalibratie bij pH7. Dit is n.l. het vaststellen van het nulpunt van de meting. pH7 = 0 mV. Daarna wordt met een tweede punt de hellingshoek (de slope) vastgelegd. Dit tweede punt ligt bij voorkeur in de range waarin later ook zal worden gemeten. Meet u in het basische gebied, dan is uw tweede kalibratiepunt b.v. pH9. Meet u in het zure gebied dan is uw tweede kalibratiepunt b.v. pH4.

Bij de meer uitgebreide types is het ook mogelijk om op meerdere punten te kalibreren, bv op 5 punten over de gehele range. Hiermee wordt een meting dus nauwkeurig over een veel breder gebied.

Hoe vaak moet een pH meter worden gekalibreerd

Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid kan een pH meter vaak of minder vaak worden gekalibreerd. Beter is het om de combinatie gewoon regelmatig te controleren: even in buffer pH7 en pH4 meten en u weet of de meter nauwkeurig aanwijst. Wanneer u een te groot verloop tegen komt is het tijd om te kalibreren. Altijd verstandig is het om een elektrode eerst goed te reinigen voor pH kalibratie. Wanneer er bv wat aanslag op de elektrode zit, kan het zijn dat de (bv) pH 4 buffer deze aanslag oplost tijdens het kalibreren. Hierdoor zal een eerder kalibratiepunt dus onnauwkeurig zijn geworden. Dus: eerst reinigen, dan kalibreren.

pH kalibratievloeistof

Gebruik nooit meerdere keren dezelfde vloeistof bij de kalibratie van een pH meter, de kans op verontreiniging van de vloeistof is dan groot. Met verontreinigde vloeistof is het niet mogelijk om een goede pH kalibratie uit te voeren.

Dit lijkt een 'open deur', maar toch is het een van de meest gemaakte fouten. Zorg er voor dat de vloeistof vers is. Mocht een pH kalibratie niet lukken, controleer dan eerst de kalibratie- of buffer vloeistof. Een houdbaarheidsdatum zegt in het geval van een open verpakking weinig. Vergelijk het met een pak melk, wanneer dat open is en het staat buiten de koelkast, dan is het niet verstandig om alleen op de houdbaarheidsdatum te vertrouwen.

Het gebruik van zakjes kalibratievloeistof of buffervloeistof kan handig zijn in bepaalde gevallen; let er alleen wel op dat zowel de 'glas' elektrode als de 'referentie elektrode' wel in de vloeistof zit.

Een goede pH kalibratie is alleen mogelijk wanneer je weet wat je doet....

Meer vragen over pH meten en over de pH meetprincipes? Kijk dan even bij de uitgebreide uitleg.

?