CO2 meten, waarom is dat nodig?

CO2 Meter en/of CO2 regelen

Uit een pubicatie uit 2006 - TNO: nog steeds actueel:
Ventilatie in scholen heeft invloed op de leerprestaties en de overdracht van infectieziekten. Op basis van  literatuuronderzoek zijn prestatie- eisen voorgesteld voor de ventilatie. Voor de beperking van infectieziekten moet de CO2-concentratie niet meer dan 400 tot 1.000 ppm boven de buitenconcentratie liggen. Voor optimale leerprestaties kan  worden gesteld dat deze in het lokaal circa 800 ppm mag zijn. Lees het artikel

Naar aanleiding van dergelijke onderzoeken is het project frisse scholen ooit gestart. Dit Frisse Scholen project was voornamelijk bedoeld om scholen bewust te maken van het feit dat luchtkwaliteit en met name CO2 meten belangrijk is.

Hieruit blijkt wel dat het meten van de CO2- concentratie van groot belang kan zijn

Scholen, sportruimtes, vergaderzalen en kinderdagverblijven zijn beruchte voorbeelden van plaatsen waarbij CO2 meting en regeling van belang is. Eigenlijk kun je stellen dat in alle ruimtes waar veel mensen worden samengepakt, het belangrijk is om naar het CO2 niveau te kijken. Een te hoog CO2 niveau kan concentratieverlies veroorzaken en ook bepaalde gezondheidsklachten zoals hoofdpijn. Een CO2 meter kan zo al snel veel ellende voorkomen.

Moet CO2 nu overal worden gemeten?

Wanneer je de websites van de diverse leveranciers van CO2 meetapparatuur bekijkt, dan is de eerste indruk dat overal en altijd een CO2 meter zou moeten worden geplaatst. Er wordt veelvuldig op alle gevaren gewezen van een te hoog CO2 niveau. Betekent dit dat we overal en altijd moeten meten?

Natuurlijk willen wij, net als iedere andere leverancier, graag verkopen. Maar belangrijker is een goed advies. Gaat het in uw geval b.v. om kantoorruimtes in moderne gebouwen? Dan is de kans groot dat het meten van de CO2 weinig toevoegt. Alleen bij een hoge bezettingsgraad van een kantoorruimte kan het meten en regelen van CO2 een issue zijn, normaliter echter niet.

Comfort meting

Vaak wordt door leveranciers de luchtkwaliteit direct gekoppeld aan het begrip 'comfort' en 'binnenklimaat'. Delta Ohm maakt hier een duidelijk onderscheid in. Comfort (thermisch comfort) is een meting die uitgaat van andere meetgrootheden. PMV en PPD zijn hierbij de belangrijke factoren. CO2 meetapparatuur kan weliswaar worden meegenomen in deze exercitie, maar maakt daar in principe geen deel van uit. Meer weten over het meten van binnenklimaat of thermisch comfort?

Delta Ohm mogelijkheden: CO2 meters, loggers voor CO2, regelen van CO2 niveau

TYPE UITVOERING en toepassing AFBEELDING MOGELIJKHEDEN
HD45 wandthermostaat, ruimtethermostaat: CO2 meter in ruimtes, meten van RH in ruimtes, meten van temperatuur, regelen op basis van de gemeten waardes CO2 meter, wandthermostaat luchtvochtigheid/ CO2 meter/ temperatuur uitgangssignalen analoog en digitaal RS485 modbus, 2 contacten
HD46 wandthermostaat, ruimtethermostaat: meting van CO2 in ruimtes, meten van RH in ruimtes, meten van temperatuur, regelen op basis van de gemeten waarde CO2 HD45 ruimtethermostaat luchtvochtigheid + CO2 meter + temperatuur uitgangssignalen analoog en digitaal RS485 modbus, 3 contacten
HD21AB handmeter, datalogger: opname van CO2 niveau in ruimtes, gebouwen, vastleggen van gegevens voor rapportage via PC. Meet ook CO hd21 serie CO2 en CO CO, CO2 meter en atmosferische druk
HD21AB17 handmeter, datalogger: opname van CO2 niveau en luchtvochtigheid in ruimtes, gebouwen, vastleggen van gegevens voor rapportage via PC. Meet ook CO hd21 serie CO2 en CO CO, CO2 meter, luchtvochtigheid meter en atmosferische druk
HD37B17D draagbare logger, geen display: bijzonder geschikt voor het meten en vastleggen van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur gedurende lange tijd. Geen display. hd21 serie CO2 en CO luchtvochtigheid CO2 meter, luchtvochtigheid meter, temperatuur meter
HD37serie In-line CO2 en temperatuur meting en regeling: inline meten CO2 in luchtkanelen en ducts. Combinatie met temperatuur en CO2 meting. Regelen van de installatie op basis van CO2 meting. INLINE meting CO2 en temperatuur CO2 meter en Temperatuur meter