Droge bol - Natte bol meetapparatuur en toepassingen

Veelgebruikt in droogprocessen, tevens toegepast in WBGT metingen. Dry bulb en Wet bulb, maar waar staat het voor en hoe kan het worden gemeten? Omrekenen via Mollier diagram of gewoon de juiste meetapparatuur kiezen.

Droge bol temperatuur - Dry bulb temperature

De temperatuur van de lucht zoals die wordt gemeten met een standaard temperatuurmeting.

Natte bol temperatuur - Wet bulb temperature

De laagste temperatuur die ontstaat op een nat oppervlak dat zich in een luchtstroom bevindt. Afkoeling ontstaat als gevolg van verdamping en zonder dat er warmteuitwisseling plaatsvindt met de omgeving. Note: alhoewel dit wordt gebruikt in WBGT metingen is het wel iets anders (WBGT = Wet Bulb Globe Temperature)

Delta OHM fabriceert en levert onder andere meetapparatuur waarmee direct de droge bol temperatuur en natte bol temperatuur kunnen worden bepaald. Een voorbeeld hiervan is b.v. de HD2101.2, een handzaam meetinstrument waarme direct de gewenste waardes kunnen worden bepaald:
  droge bol natte bol dry bulb wet bulb temperature enthalpy verdamping vochtigeheid

Voor WBGT: kijk hier.