Behaaglijkheid, Thermisch Comfort, Klimaatmeter, Binnenklimaat meten, PMV PPD: ISO normeringen

HD32.3 en HD32.3A - PMV/PPD - Portable meter Thermisch comfort. Voldoet aan de volgende regelgeving volgens ISO:

ISO 7730 = Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid

ISO 7726 = Ergonomie van de thermische omgeving - Instrumenten voor het meten van fysische grootheden

Note: bovendien voldoen de HD32.3 en HD32.3A aan dezelfde normeringen als hieronder genoemd bij de HD32.2 wanneer de juiste probes worden gebruikt.

HD32.2 en HD32.2A - WBGT - Portable meter - Thermisch comfort.  Voldoet aan de volgende regelgeving volgens ISO:

ISO 7243 = Hete omgevingsomstandigheden - Bepaling van de externe warmtebelasting van werkende mensen, gebaseerd op de WBGT-index (wet bulb globe temperature)

ISO 8996 = Klimaatomstandigheden - Bepaling van de metabolische warmteproductie

ISO 7726 = Ergonomie van de thermische omgeving - Instrumenten voor het meten van fysische grootheden

HD32.1 - Klimaatboom - uitgebreide opstelling- Thermisch comfort.  Voldoet aan de volgende regelgeving volgens ISO:

ISO 7726 = Ergonomie van de thermische omgeving - Instrumenten voor het meten van fysische grootheden

ISO 7730 = Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid

ISO 7243 = Hete omgevingsomstandigheden - Bepaling van de externe warmtebelasting van werkende mensen, gebaseerd op de WBGT-index (wet bulb globe temperature)

ISO 27243 = Hete omgevingsomstandigheden. Bepaling van de externe warmtebelasting van werkende mensen, gebaseerd op WBGT-index (wet bulb globe temperature)

ISO 7933 = Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van warmtebelasting met behulp van een berekening van de voorspelbare warmtebelasting

ISO 11079 = Klimaatomstandigheden - Bepaling en interpretatie van het uitoefenen van koude belasting gebruikt bij isolatie van kleding (IREQ) en plaatselijk koelvermogen

ISO 8996 = Klimaatomstandigheden - Bepaling van de metabolische warmteproductie