Dataloggen: wat is een datalogger? Welke dataloggers heeft Delta OHM in het programma?
Dataloggen en data-acquisitie – wat is het verschil?

Loggen is het vastleggen van gegevens, meestal met de bedoeling om deze gegevens achteraf te analyseren of te rapporteren.

De benaming data-acquisitie wordt normaliter gebruikt voor het direct zichtbaar maken van de meetgegevens op een PC. Hierbij is sprake van een rechtstreekse koppeling van de sensoren, eventueel met een verwerkingsunit, aan een PC. Het opslaan van de gegevens vindt dan plaats op de PC, vaak via specifieke software.

Een datalogger is een meetinstrument waarbij de meetgegevens worden opgeslagen in een geheugen. De manier van opslaan kan verschillen: dat kan b.v. op een SD geheugenkaart zijn, maar ook kan de data worden opgeslagen in een intern geheugen van het meetinstrument.
Wat wordt er precies opgeslagen in een datalogger: meetgegevens die, over het algemeen, worden gerelateerd aan de tijd/ datum van opslag.


Hoe kunnen de meetgegevens uit een datalogger worden bekeken?
1- Koppeling met een PC waarbij de gegevens via een kabel worden gedownload naar de harde schijf;
2- Draadloos downloaden naar een PC, b.v. via WiFi of Bluetooth, om op de harde schijf op te slaan;
3- Bekijken en analyseren via een webpagina, in dat geval meestal via een ‘cloud’ oplossing.

Delta OHM levert een breed scala aan loggers en data-acquisitie units, allemaal op het gebied van fysische parameters. Wij leveren bij deze systemen ook de verwerkingssoftware om de meetgegevens grafisch of numeriek weer te geven. Ook bestaat de mogelijkheid altijd om deze gegevens om te zetten naar Excel en/of CSV files.

datalogger, datalogging, data-acquisitie, opslaan meetgegevens, meetgegevens bekijken, meetgegevens opslaan, loggen van metingen, metingen loggen, dta opslaan, loggen dataloggen data-loggen datalogger, geheugenkaart meetinstrument meetgegevens SD , opslaan op sd kaart, uitlezen van gegevens, uitlezen van meetgegevens