Precision farming: agricultuur met gebruik van de moderne mogelijkheden en moderne technieken

Wat is dat: precision farming, precision ag, precision agriculure (PA)? Wat wordt er exact bedoeld met deze begrippen. Hoe kan Delta OHM assisteren bij precision farming?

Precision Farming. In de agricultuur als begrip eigenlijk samen te vatten met het gebruikmaken van alle beschikbare data die te verkrijgen is waar het vee en gewassen betreft. Alles wat verbouwd wordt op het land of in de kas en alles wat groeit in de stal op op het veld. 

De technologie biedt enorme mogelijkheden op dit moment, IoT is een veelbesproken begrip. Connectivitiet wordt belangrijker in ieder proces. Gaat het om agricultuur, denk dan bv aan de plaatselijke conditie van de bouwgrond, het meten van bemesting, het continu monitoren van grondvocht, meting van regen en zon condities.

Precision farming:

Of wanneer het gaat om precision farming in de veehouderij: identificatie van de specifieke conditie van een dier, temperatuur, voeding en alle andere zaken die belangrijk zijn. De exacte plaats waar het dier zcih bevindt, de exacte voeding die een dier tot zich neemt.

Maar ook wanneer het gaat om zaken als bodemvocht, weer condities, water kwaliteit en het meten van omgevingscondities biedt Delta OHM een groot aantal mogelijkheden en sensoren. Communicatie en meetdata verzamelen zodat dez kan worden geanaliseerd om te komen tot betere resultaten. Precision farming maakt gebruik van al deze technieken. Wij als Delta OHM zijn er klaar voor. Wij zijn er om u te assisteren: mail of bel ons!

Precision farming: agricultuur met gebruik van de moderne mogelijkheden en moderne technieken