Nieuw meetinstrument bij Delta OHM: UV index meting (zonkracht).

Dit zonkracht of UV_Index meetinstrument stelt snel en nauwkeurig de UV index vast.

De gevaren van UV straling zijn bekend: aantasting van de huid en gevaar voor onherstelbare schade. Reden waarom veel gewaarschuwd wordt tegen (langdurig) onbeschermd verblijf in de zon. De WHO (wereld gezondheid organisatie) stelde hiervoor een UV Index samen die een maat geeft voor de gevaren categorie.

Deze UV index wordt in ons land o.a. gemeten door KNMI en het RIVM (rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu). 

Delta OHM ontworp specifiek voor het meten van de UV INDEX een nieuw meetinstrument, de LPUVI. Binnen de brede range stralingsmetingen die Delta OHm al in het programma heeft is dit een welkome aanvulling. Het meetinstrument geeft een directe uitlezing van de UV Index als uitgangssignaal. Kijk hier voor meer informatie.

Nieuw meetinstrument bij Delta OHM: UV index meting (zonkracht).