Hand- Armtrillingen en Lichaamsbelasting 2002/44/EG (Richtlijn trillingen)

Volgens de Europese wetgeving moeten werknemers worden beschermd tegen extreme trillingsbelasting. Maar wordt dit ook gecontroleerd?

Extreme trillingsbelasting van het lichaam of van armen en/of handen kan verregaande gevolgen hebben. Werknemers kunnen hierdoor lichamelijke klachten krijgen die resulteren in ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid. 

De controle van de kracht en de tijdsduur van de trillingen is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Toch zien wij dat hier relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Vreemd, omdat het voorkomen van (beroeps)ziektes óók in het belang van de werkgever is.

Delta OHM heeft een complete meetset die geschikt is voor het analyseren van de trilingsbelasting van het menselijk lichaam. Compleet met alle opnemers die hiervoor nodig zijn. Meer informatie vindt u hier.

Hand- Armtrillingen en Lichaamsbelasting 2002/44/EG (Richtlijn trillingen)