Vocht- en ventilatieproblemen zichtbaar maken. Dauwpuntsmeting geeft inzicht. Wat is de Dauwpunt temperatuur?

In veel woningen en bedrijfsgebouwen heeft men te kampen met ventilatieproblemen. Onplezierig voor gebruikers en, vooral wanneer het zich uit in het ontstaan van schimmels, ook minder gezond.

Via onze website en telefonisch krijgen we hierover  vaak vragen. De belangrijkste: hoe kan ik door middel van een meting hier een beeld van krijgen? Nu is iedere situatie natuurlijk uniek en er is ook nooit een universeel antwoord op dit soort vragen.  

We proberen dan ook eerst om samen met degene die de vraag stelt, ons een beeld te vormen van  de geconstateerde symptomen.  Onze expertise is meetapparatuur, we zijn dus qua advies afhankelijk van degene die ter plekke de situatie heeft opgenomen. Voor de duidelijkheid: wij fabriceren en verkopen meetapparatuur, wij voeren geen metingen uit.

In het geval van een huurwoningencomplex met enorme vochtproblemen, waardoor overal schimmel ontstond, werden een aantal metingen uitgevoerd om er achter te komen waardoor deze problemen zich manifesteerden.  De verhuurder had sterk de indruk, ondanks het feit dat dit werd tegengesproken door de bewoners, dat het  een typisch geval van ‘verkeerde gewoontes’ bij het ventileren van de woning betrof.

De situatie: oudere portiekwoningen, geen centrale afzuiging aanwezig.  Veelal betrof het woningen met een hoge bezettingsgraad, oftewel: veel mensen op een relatief kleine oppervlakte. In meer dan 70% van de woningen waren behoorlijke problemen met schimmelvorming. Naar aanleiding van een enquête gaven de  bewoners aan dat er minimaal 1 keer per dag werd geventileerd.

Naar aanleiding van de klachten zijn er daarna metingen uitgevoerd in opdracht van de verhuurder. De mate van ventilatie werd gecontroleerd met CO2 metingen, waarbij men tot schrikbarende resultaten kwam ; waardes van > 6000ppm waren geen uitzondering (!). Duidelijk dus dat er te weinig werd geventileerd binnen deze ruimtes.

Wordt er weinig geventileerd terwijl er wel gekookt, gewassen en gedroogd wordt in deze ruimte(s), dan is de oorzaak van de vocht- en schimmelproblemen duidelijk. De belangrijkste oplossing voor dit probleem is gevonden in het creëren van gedragsverandering bij de bewoners.
Een goede hulp hierbij werd gevonden in het uitvoeren van een  ’dauwpunt meting*’  in aanwezigheid van de bewoners om de noodzaak van ventilatie aan te tonen.  Hierbij werd zichtbaar gemaakt dat in veel gevallen dauwpunt temperaturen werden gemeten van 17°C of meer. Concreet betekende dit dat, wanneer de kachel 's nachts uitging en de temperatuur op een bepaald moment dus lager werd dan 17°C, er condensatie plaats vond.

Na een periode van 6 maanden werd nogmaals een aantal metingen uitgevoerd, waarbij de gedragsverandering duidelijk werd geconstateerd. Het aantal klachten werd met 75% gereduceerd.

 * Dauwpunt: de temperatuur waarbij (onder gelijkblijvende omstandigheden) condenstatie zal gaan optreden. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Bij afkoelen van de lucht zal dit resulteren in condensatie. 
De dauwpunt temperatuur voorspelt (op basis van de huidige meetgegevens qua relatieve luchtvochtigheid en temperatuur) bij welke temperatuur condensatie zal gaan optreden. Delta OHM levert een brede range instrumenten en transmitters voor het bepalen en/of regelen van het dauwpunt. 

Toepassingen
- opslagruimtes: o.a. vochtvrij houden van opslagruimtes door te zorgen dat de dauwpunt temperatuur niet zal worden bereikt, voorspellen vochtproblemen i.v.m. ventilatie etc.
- meteorologie: o.a. mist voorspelling, ijs en gladheid voorspelling, wolkenbasis berekeningen etc.

Relatie tussen temperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt.