PAR

Par metingen zijn metingen van het licht in een bepaalde golflengte. De PAR meting wordt voornamelijk gebruikt binnen de Agricultuur, het is n.l. de bepaling van de hoeveel groeilicht van een plant.

PAR licht (Photosynthetically Active Radiation = Actieve Fotosynthese Straling)

Het groeipotentieel van een plant kan worden afgemeten aan de hoeveelheid PAR licht die de plant ontvangt. CO2 en voedingswater zijn natuurlijk belangrijk, daarnaast is PAR licht het hoofdbestanddeel voor fotosynthese.

Nog steeds wordt in de agricultuur vaak gemeten met een LUX meter. Inmiddels is men er achter dat de hoeveelheid LUX niets zegt over het groeipotentieel: het gaat slechts om een gedeelte van het licht wat belangrijk is. Met een LUX meter wordt de 'totaal hoeveelheid' licht gemeten. Ideaal om b.v. te meten of een werkplek of bureau voldoende verlicht wordt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, maar nutteloos voor het bepalen van 'groeilicht'.

Een PAR meting meet het lichtspectrum tussen 400 nanometer en 700 nanometer. Eigenlijk meet een PAR sensor de verhouding tussen het aantal fotonen dat een oppervlak raakt in 1 seconde en het oppervlak in m2. De grootheid van meting is: µmol/(m2 s-1).

Het meten van PAR licht is dus belangrijk omdat het iets zegt over het groeipotentieel van een plant. Bij zonlicht kan met een PAR meting b.v. de effectiviteit van een anti-reflectie laag op het glas of de juiste doorlatendheid van het afdekdoek van de kas worden bepaald.

Maar natuurlijk ook voor het bepalen van de juiste hoeveelheid (en soort) kunstlicht is de PAR meting onmisbaar.

Delta Ohm levert een compacte en handzame oplossing voor het meten van PAR: de HD2302.0 i.c.m. sensor LP471PAR.