Lichaamstrillingen en Hand-armtrillingen

Trillingen en Vibraties in werksituaties

Een trillingsmeter is in in feite typische Arbometing of z.g. Arbo werkplek meting. In bijna alle sectoren van de industrie wordt gewerkt met machines om werknemers te ontlasten bij zwaar werk en om klachten te voorkomen. Dit gebruik van machines kan echter ook weer zorgen voor nieuwe klachten. Veel hulpmiddelen en apparaten veroorzaken trillingen. Deze trillingen werken op het lichaam; hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan aan b.v. de rug, gewrichten en/of spieren. Met behulp van een trillingsmeter kan worden vastgesteld hoe sterk de trillingen zijn waaraan men wordt blootgesteld.

Met name in de segmenten transport, industrie, luchtvaart, zeevaart en bouw wordt naar schatting 1 op de 6 werknemers blootgesteld aan trillingen in de werksituatie.

Soorten trillingen

De Arbo wetgeving maakt voor een trillingsmeting een onderscheid in hand-armtrilling en lichaamstrillingen (whole body). Beide soorten kunnen schade veroorzaken aan of in het menselijk lichaam. Ook is bewezen dat naarmate de duur en de intensiteit toenemen, de schade die wordt veroorzaakt toeneemt.

Hand-armtrillingen

Gereedschap dat trilt of hamert, zoals motorzagen, hamerboren, sloophamers of pneumatische spijker- of nietpistolen, zijn veroorzakers van hand-armtrillingen. Gebruik van dit soort hulpmiddelen blijkt verstoringen in de bloedsomloop tot gevolg te kunnen hebben. Ook neurologische schade kan hierdoor worden veroorzaakt.  Slechte doorbloeding kan resulteren in onherstelbare schade aan gewrichten en botten, bloedvaten en zenuwen in handen en armen. Logisch dus dat de Arbo zich bezighoud met de controle: vandaar dat de trillings meter een typische 'Arbometing' is.

Lichaamstrillingen

Whole body of lichaamstrillingen worden via het zitvlak of de voeten overgedragen op de persoon. Bijvoorbeeld door de stoel van een vorkheftruck of een vrachtwagen, asfalteermachine of grondverzet machines.

Gevolgen van lichaamstrillingen zijn o.a. schade aan onderrug, schade aan rugwervels en aan de wervelkolom. Maar ook schade aan de placenta bij zwangerschap of duizeligheid.

Veilige waarden

Er zijn, vreemd genoeg, geen veilige waarden. Wel worden er binnen de Arbo wetgeving grenswaarden aangegeven, maar er wordt geen uitspraak gedaan over de veiligheid daarvan.
Men spreekt in dit kader over actiewaardes en grenswaardes

Een te hoge grenswaarde betekent een acuut gevaarlijke situatie en betekent tevens een onmiddellijk verbod. Bij een te hoge actiewaarde moeten binnen afzienbare tijd maatregelen worden getroffen om de trillingen te verminderen.

De totale dosis aan trillingen en schokken gedurende 8 uur wordt met de trillingsmeting geteld. Deze wordt uitgedrukt in 'meters per seconde-kwadraat'.

Actiewaarde lichaamstrillingen:           0,5   m/s²
Grenswaarde lichaamstrillingen:        1,15 m/s²
Actiewaarde hand-armtrillingen:          2,5   m/s²
Grenswaarde hand-armtrillingen:       5,0   m/s²

Voor 'bijzondere' werknemers (met bestaande klachten) gelden andere (lagere) grenswaarden.

Informatie over grenswaarden en ontheffingen (externe links) - Arbometingen

Op www.overheid.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp en over eventuele ontheffingen.

Verder staan op de site van www.arbeidsinspectie.nl een tweetal (1) (2)documenten waarin de werkwijze bij inspecties wordt beschreven.

Verder is op www.arbokennisnet.nl een rapport te vinden waarin zeer veel achtergrond informatie te vinden is over het onderwerp trillingen.

Delta Ohm produceert en levert trllingsmeters en meetapparatuur voor het opnemen en analyseren van hand-arm- en lichaamstrillingen. Volg de link voor meer informatie over de draagbare 4 kanaals analyser en alle beschikbare opnemers.

 

 


Referentie en bronvermelding: de beschreven informatie is samengesteld uit vrij verkrijgbare informatie op internet en uit interne informatie van onze R&D afdeling. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit artikel, de hierin vermelde informatie is puur informatief. De informatie in de externe links valt buiten onze verantwoordelijkheid.