Geluidsniveaumeters

Het meten van het geluidsniveau of geluidsdruk is een vak apart.

De echte specialisten weten dat en weten dus ook welke keuzes ze moeten maken om in bepaalde gevallen de juiste geluidsniveaumeter en de juiste opties te bepalen. Er zijn echter zoveel keuzemogelijkheden dat het zo nu en dan lastig wordt om door de bomen het bos nog te zien. De grote vraag is dan ook vaak: welke geluidsniveaumeter moet ik kiezen bij mijn applicatie?

Dat begint al bij de benaming van het meetprincipe.

Is het nu een geluidsmeting, geluidsdrukmeting, een decibelmeting, een geluidsniveaumeting, een geluidsdosis meting of...? Wij hebben, met anderen in dit marktsegment, gekozen voor de rechtstreekse vertaling van het Engelse 'Sound Level Meter', dus geluidsniveaumeting al hanteren we vaak als bijschrift de benaming geluidsmeter.

De klasse waarin de geluidsniveaumeter moet vallen.

Geluidsmetingen zijn onderdverdeeld in klasses. De klasse van een instrument wordt bepaald door een typegoedkeuring. 

Klasse 1 wordt gebruikt wanneer het gaat om nauwkeurige en betrouwbare geluidsniveaumetingen. Kan het op basis van de meetresultaten tot een rechtzaak komen? Gebruik dan altijd een Klasse 1 meter. Denk b.v. aan geluidoverlast, handhaving of een dispuut over geluidisolatie. Maar ook voor rapportages en akoestisch onderzoek zoals dat door adviesbureaus wordt toegepast is de Klasse 1 meter in feite de enige juiste. 
Zorg ook voor een deugdelijk kalibratiecertificaat. Hoe vaak de kalibratie moet plaatsvinden ligt vastgelegd in de regelgeving waaraan u moet voldoen. Meestal 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar.

Klasse 2 meetinstrumenten zijn prima toepasbaar waar het gaat om indicatieve geluidsniveaumetingen of om geluidsniveaumetingen waarbij voor eigen referentie een meting wordt verricht.

Daarnaast zijn er een groot aantal puur indicatieve methodes op de markt. Zoals geluidstesters, decibel meters, applicaties op b.v. de Iphone. Kost allemaal weinig..en dat is dan ook wat je er van kunt verwachten.

Kalibraties en kalibratiecertificaten.

Delta OHM heeft, als één van de weinige fabrikanten wereldwijd, een eigen ISO17025 gecaccrediteerd laboratorium waar de geluidsniveaumeters tot op het hoogste niveau kunnen worden gekalibreerd. De certificering is geheel herleidbaar en via internationale verdragen (ILAC) volledig geaccepteerd door de RVA (raad van Accreditatie). Wij leveren onze geluidsniveaumetingen compleet met kalibratiecertificaat.
Wij kunnen ook alle andere fabrikaten geluidsniveaumeters kalibreren: o.a. onder IEC61672:2002 - IEC60651 - IEC60804 - IEC60942

Daarnaast is er de gebruikerskalibratie. Iedere serieuze geluidsniveaumeting moet, voordat een meting wordt gedaan, worden voorafgegaan door een kalibratie die door de gebruiker wordt uitgevoerd. Zo weet de gebruiker of het meetinstrument voldoet aan de meeteisen. Delta Ohm levert diverse geluidsniveau kalibrators, de HD2020 is een klasse 1 geluidsniveau kalibrator in een bijzonder handzame uitvoering met display. Deze kalibrator is geschikt voor toepassing bij vrijwel alle fabrikaten geluidsniveaumeters (geluidsmeters).

Geluidsniveaumeter (geluidsmeter) kalibrator klasse 1

Keuzetabel naar applicatie.

Hieronder treft u een link naar een tabel aan met een aantal applicaties waarbij een aantal mogelijkheden qua geluidsniveaumeters wordt aangegeven. Heeft u advies nodig? Neem dan even contact met ons op, we helpen u graag verder!
Keuzetabel