Geluidhinder, geluidoverlast: wet geluidhinder

Het meten van geluid en geluidniveau's komt aan de orde wanneer het gaat om b.v. festivals en evenementen. Maar  natuurlijk ook bij horeca gelegenheden, disco's etc..

Verder vinden deze metingen natuurlijk plaats wanneer het gaat om geluidoverlast van fabrieken, machines, generatoren of spoorweglawaai, verkeerslawaai en andere geluidniveau's die als overlast worden over ervaren.

Moet er nu gemeten worden met een klasse 1, een klasse 2 of met een andere geluidsniveaumeter....moet er gemeten worden in dB(A) of dB(C).....wat is zoal de regelgeving en wat zijn de voorschriften?

Wat te doen met de opmerking van de RvA (Raad van Accreditatie) dat de meter hieraan moet voldoen?

Wat de regelgeving is en met welke niveau's rekening moet worden gehouden kunt u (o.a.) vinden in de onderstaande link van de overheid. Kijk ook op onze applicatiepagina of ga direct naar de keuzetabel voor meer informatie.

Link naar wetgeving (externe site)

Accreditatie volgens RvA

geluid_niveau_meter, geluidsmeter

overzicht meetinstrumenten