Comfortindex PMV en PPD

PMV en PPD waar komt het vandaan en wat kunnen we er mee?

De Deense professor Povl Ole Fanger deed in de jaren 60 uitgebreid onderzoek naar thermische behaaglijkheid. Op basis van dit onderzoek introduceerde hij de PMV index (predicted mean vote). Deze is gebaseerd op de mening van een grote groep proefpersonen en maakt gebruik van een thermische schaal. Deze schaal geeft een maat voor de beleving van de temperatuur en gaat van koud (-3) tot heet (+3). Met behulp van de warmtebalans van het menselijk lichaam heeft Fanger daarop een algemene behaaglijkheidsvergelijking opgesteld. Deze vergelijking houdt rekening met alle betrokken parameters. Uit deze behaaglijkheidsvergelijking heeft Fanger een formule voor de PMV-waarde afgeleid.

We spreken van een thermisch behaaglijk binnenklimaat als mensen geen behoefte hebben aan een hogere of lagere temperatuur. Thermische behaaglijkheid wordt daarom uitgedrukt als de mate waarin men het thermisch binnenklimaat “acceptabel” vindt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar algemene thermische behaaglijkheid en lokale thermische behaaglijkheid.

Uit de PMV wordt de PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) berekend. In elke situatie zal n.l. een aantal mensen ontevreden blijven met de omstandigheden, ook al worden die door de 'groep' als goed beoordeeld. Als regel wordt aangehouden dat de PPD < 10 % dient te zijn; dat betekent dus een PMV die zicht bevindt tussen -0,5 en +0,5.  Uit de bijgaande grafiek blijkt verder dat bij bij een PMV van 0', dus bij optimaal comfort', er nog steeds 4% ontevreden zal zijn.

           

                                PMV PPD                                                                       HD32.3                                                           HD32.1

Om de PMV en PPD snel en gemakkelijk te kunnen bepalen is de HD32.3 de ultieme meting. Ideaal wanneer er een snelle opname van de situatie moet worden gemaakt. Draagbaar en met een directe uitlezing van de berekende waarden, maar ook de mogelijkheid om de meetgegevens op te slaan.

Voor meer uitgebreide metingen en metingen gedurende langere tijd, adviseren wij het gebruik van de klimaatboom (HD32.1). Compleet met standaard software en uitgebreide datalogging mogelijkheden. Complete rapportage modules en een breed pakket aan sensoren. Voldoet aan alle NEN-EN-ISO normeringen die in dit kader van toepassing zijn. O.a. ISO7730, ISO7726, ISO27243, ISO7933, ISO11079, ISO8996.