Bouwfysische metingen

Bouwfysica

Bouwfysica is te vertalen als 'de toegepaste wetenschap' betreffende de fysische, ofwel natuurkunde, aspecten van de bouw. Bouwfysica wordt gebruikt als alomvattend begrip wanneer het gaat over de fysica van gebouwen en de gebouwde omgeving en de daarin toegepaste installaties. In ruimere zin kan worden gesteld dat alle, door  mensen gecreëerde, buitenruimtes en binnenruimtes binnen de bouwfysica vallen.De gebruikte installaties binnen de gebouwde omgeving vallen in principe niet onder het begrip bouwfysica. Het vaststellen van de prestaties van deze installaties behoort daarentegen weer wel onder de bouwfysica.

De fysische aspecten waar hier dan binnen de meettechniek met name naar wordt gekeken zijn licht, lucht, warmte en geluid. Het doel van de bouwfysica kan worden samengevat als 'het komen tot goede bouwkundige oplossingen'. Hierbij valt te denken aan het verbeteren en optimaliseren van b.v. de akoestiek van gebouwen, het thermisch comfort binnen gebouwen, CO2 controle en luchtverversing binnen ruimtes.

Duurzaamheid

Een begrip waar tegenwoordig erg veel mee wordt geschermd. Ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel: we ondernemen duurzaam en onze kantoren zijn duurzaam gebouwd. Betonkernactivering is een bekend begrip en er wordt gestreefd naar energieneutrale gebouwen. Daarom bestaat er ook een rechtstreekse koppeling tussen bouwfysica en duurzaamheid. Hoewel energieprestaties van gebouwen van steeds groter belang zijn, mag dit niet ten koste van b.v. het comfort gaan. Het lijkt een open deur, maar toch blijkt het meer dan ooit noodzakelijk te zijn om juist nu metingen uit te voeren. Dit om te bepalen of de bouwfysische prestaties van een gebouw in de praktijk wel hetzelfde als in het ontwerp.

Delta Ohm

Wij hebben als fabrikant en leverancier van meettechniek en meetapparatuur een belangrijke link met het begrip bouwfysica.
Een belangrijk gedeelte van ons leveringspakket is
ontworpen voor het analyseren van bouwfysische prestaties. Deze meetinstrumenten zijn specifiek bedoeld voor toepassing in het bouwfysica segment.

Een breed pakket bouwfysische metingen en meetapparatuur

Akoestische meetapparatuur voor o.a. geluidsisolatie metingen, geluidwering metingen, installatie geluid, akoestische metingen in ruimtes, geluidlek detectie etc.
Luchtsnelheidsmetingen voor o.a. opname van tocht, opname van windsnelheid buiten, ventilatie opbrengst en ventilatiecapaciteit, luchtverversing etc.
Luchtkwaliteitsmetingen voor o.a. opname van Relatieve Luchtvochtigheid of RH, Temperatuur, CO2 en CO binnen ruimtes etc.
Thermisch comfort metingen en binnenklimaat metingen (NEN-EN-ISO 7730 en 7726 - PMV  en PPD - Fanger). WBGT heatstress, ofwel hitte stress, metingen etc.
Ruimte temperatuur metingen en ruimte thermostaten voor meting en sturing van Relatieve Luchtvochtigheid (RH), Temperatuur en CO2.
Lichtmetingen en lichtopbrengst metingen o.a. voor het meten van daglichttoetreding en kunstlichthoeveelheid, o.a.voor het meten van LED verlichting.
Straling asymmetrie ter bepaling van o.a. comfort op de werkplek.