Drogen, bevochtigen, relatieve luchtvochtigheid, absolute luchtvochtigheid, enthalpie, dauwpunt, droge bol en natte bol. Wat kan ik er mee..

Begrippen die je regelmatig tegenkomt. Maar het is niet altijd even duidelijk wat je er mee kunt (of moet). Wil je drogen of juist bevochtigen? Hieronder worden de begrippen uitgelegd zodat je in detail weet wat het allemaal betekent. 
Toch niet duidelijk? Bel ons even en we helpen je graag (mailen mag ook natuurlijk!)

Drogen

Waarom drogen: in de toepassingen waar wij als fabrikant/ leverancier van meetapparatuur mee worden geconfronteerd gaat het meestal om drogen om het volume te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van afval. Hoe droger dit is hoe goedkoper het kan worden afgevoerd.
Maar er zijn natuurlijk veel redenen om te drogen: hout, beton en nog veel meer. Verder is een bekende applicatie het drogen van compressorlucht om corrosie en schade te voorkomen. Wij hebben voor deze applicatie en voor veel andere applicaties de perfecte oplossingen in ons leveringspakket.

Ook in bepaalde productieprocessen is het belangrijk om een bepaalde vochtigheid niet te overschrijden:  denk aan poederachtige substanties. Een te hoge luchtvochtigheid betekent dat alles kan gaan ‘klonteren’.

Natuurlijk bieden wij niet voor alles een oplossing maar we kunnen u in ieder geval verder helpen op basis van onze kennis, wat u ook zoekt.

Bevochtigen

Natuurlijk moet er ook vaak juist bevochtigd worden in plaats van gedroogd. In ruimtes waar wordt gewerkt kan het aangenamer worden wanneer er een iets hogere luchtvochtigheid kan worden gerealiseerd. We kennen allemaal de ‘schokken’ die je krijgt bij statische elektriciteit, een hogere vochtigheid zorgt er voor dat je daar geen last van hebt. Niet te vergeten in kassen en plaatsen waar bloemen en platen groeien: een hoge luchtvochtigheid bevorderd de plantengroei.
Een meer serieuze toepassing: asbestsanering. Wordt er asbesthoudende grond gesaneerd dan moet de vochtigheid boven een bepaalde waarde zijn om te voorkomen dat de asbest deeltjes ‘los’ komen.

Bevochtigers in de industrie worden aangestuurd op basis van onze transmitters waarmee dan de heersende luchtvochtigheid wordt gemeten. Op basis van deze meting kan met behulp van een PLC de sturing worden gerealiseerd.

Relatieve luchtvochtigheid (of RV of RH)

De maximale luchtvochtigheid wordt bereikt wanneer de lucht (of een ander gasvormig mengsel) ‘verzadigd is. De luchtvochtigheid is dan 100%. Het betekent dat de lucht de maximaal mogelijke hoeveelheid vocht heeft bevat. De maximale hoeveelheid is afhankelijk van de luchtdruk en van de temperatuur en is dus niet altijd gelijk. Vandaar ook ‘relatief’. De uitleg die het KNMI b.v. geeft is de volgende: Lucht kan een beperkte hoeveelheid vocht bevatten die afhangt van de temperatuur. De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen de in de lucht aanwezige hoeveelheid waterdamp en de, bij de heersende temperatuur maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp. Een waarde van 100% wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd.

Relatieve luchtvochtigheid in huizen of gebouwen zal om het aangenaam te houden meestal zo rond de 40-50% moeten zijn. De relatieve luchtvochtigheid kan in combinatie met de temperatuur een bepaald gevoel van (on) behaaglijkheid creëren. Kijk hier voor alle meetapparatuur voor luchtvochtigheid.

In het onderstaande overzicht ziet u de effecten van verschillende temperaturen en luchtvochtigheden. De linker kolom geeft de Luchtvochtigheid aan; de bovenste rij de heersende luchttemperatuur.  Zo ziet u b.v. dat bij 60% luchtvochtigheid en een luchttemperatuur van 32° de gevoelstemperatuur 38° bedraagt. Ga je bij dezelfde luchttemperatuur naar een vochtigheid van 80% dan zou dat zelfs voelen als 45°!

Absolute luchtvochtigheid

Minder bekend (en minder gebruikt) dan relatieve luchtvochtigheid is het begrip ‘absolute luchtvochtigheid’[. Deze absolute luchtvochtigheid is niet gecompenseerd voor druk of temperatuur. Het is het gehalte water in de lucht in kg/kg. Wrordt het in procenten uitgedruk dan is het simpel in %(abs)  uitgedrukt. Dat betekent niet anders dan (als voorbeeld) 2%(abs) = 20.000ppm water.

Delta OHM heeft een absolute luchtvochtigheidsmeting die het grote voordeel heeft dat er bij hogere temperaturen gemeten kan worden dan met de transmitter voor relatieve luchtvochtigheid. Zo kunnen we betrouwbaar meten tot 200°C met deze sensor/ transmitter.

Waar is het nuttig om dit te gebruiken? B.v. in droogprocessen die zeer gecontroleerd dienen te verlopen. Te snel drogen kan worden voorkomen door op basis van de %(abs) vochtigheid water te kunnen bijvoegen.

delta ohm absolute vochtmeting hd3817 hd 3817 deltaohm vochtmeting bij hoge temperaturen hoge temperatuur absoluut vocht relatief vocht %(abs) kg/kg vocht

Kijk hier voor meetapparatuur.

Enthalpie

Een simpele en recht -toe –recht- aan omschrijving is: warmte-inhoud van de lucht, in kJ/kg. De enthalpie van droge lucht bij 0°C is gelijk aan 0 kJ/kg. Veelal wordt voor de theoretische verklaring van de verhouding tussen vocht en enthalpie gebruik gemaakt van het Mollier-diagram. Omdat het begrip enthalpie nogal wat omvat wordt voor meer informatie geadviseerd om in Google te zoeken op ‘Mollier diagram’.

Natuurlijk zijn de enthalpie waardes ook met meetapparatuur direct te berekenen. De HD2101.2 is een voorbeeld van een dergelijk meetinstrument. Deze unit meet relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur, maar berekent daarnaast o.a. ook enthalpie, natte bol temperatuur en absolute vochtigheid.

Dauwpunt

Wanneer warme lucht afkoelt zal op een bepaald punt het in de lucht aanwezige water gaan condenseren. Dit omdat warme lucht meer water kan bevatten dan koude lucht. De berekening van het dauwpunt gaat er vanuit dat de druk gelijk blijft. Het dauwpunt wordt weergegeven in °C en geeft de voorspelling bij welke temperatuur condensatie zal gaan optreden.

Het zal logisch zijn dat wanneer er een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst (ofwel de lucht is al bijna verzadigd met water) dat het dauwpunt dan vrij dicht bij de gemeten temperatuur ligt.
De gemakkelijkste verklaring hiervoor is: wanneer de relatieve luchtvochtigheid gelijk is aan 100%, dan is de luchttemperatuur en de dauwpunt temperatuur gelijk aan elkaar. Het water condenseert dan.

Voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp kijk hier.

Droge bol temperatuur

De droge bol temperatuur is de 'standaard' luchttemperatuur zoals we die meten met een gewone thermometer. De reden dat de term droge bol wordt gebruikt, is om het verschil aan te geven met de ‘natte bol temperatuur’.

Natte bol temperatuur

De natte bol temperatuur is de laagste temperatuur die ontstaat op een nat oppervlak dat zich in een luchtstroom bevindt. Afkoeling ontstaat als gevolg van verdamping en zonder dat er warmte uitwisseling plaatsvindt met de omgeving. De meest juiste vorm om de natte bol temperatuur te meten is met een nat ‘kousje’ om de temperatuurvoeler. Wanneer deze in een luchtstroom wordt gehouden zal de gemeten temperatuur dalen door de al genoemde verdamping.

 

Heeft u vragen over deze onderwerpen of wilt u weten hoe u de verschillende grootheden met behulkp van meetapparatuur kunt meten of berekenen? Bel ons: 085-271917 of mail ons (e-mail adres staat bovenaan de pagina genoemd).

Delta OHM heeft een zeer uitgebreid scala aan mogelijkheden in het leveringspakket.